Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

Bir tarafta İhsaniye Mah.İhsaniye Cad. No:48/A Selçuklu/KONYA adresinde mukim Temel Bilişim (İş bu sözleşmede “Temel Bilişim” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta hizmet alacak MÜŞTERİ arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmış bir sözleşmedir. İşbu sözleşme MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet tasarım ve yazılımlarının Temel Bilişim tarafından yapılması ve kiralama yolu ile kullanılması hizmetlerini kapsamaktadır.

 

MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların tasarımı ve güncellenmesi için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden Temel Bilişim sorumlu tutulamaz.

MÜŞTERİ, Temel Bilişim tarafından üretilen web sitesinin telif hakkının Temel Bilişim'e ait olduğunu, web sitesini hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, web sitesini üçüncü sahıslara veya kuruluşlara devredemez, kiralayamaz ve satamaz.

MÜŞTERİ, web sitesinde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz.

MÜŞTERİ, Web Sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. MÜŞTERİ, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda Temel Bilişim hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu Temel Bilişim’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen e-posta hesaplarını kullanarak spam mail göndermeyeceğini kabul ve beyan eder. Spam mail göndermesi durumunda Temel Bilişim MÜŞTERİ’nin almış olduğu e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek, ya da yalnızca diğer bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir durum yaratan, ya da bu durumlardan herhangi birini teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi web sitesinde barındıramaz, e-posta yolu ile postalayamaz ya da iletemez.

 

TEMEL BİLİŞİM’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Temel Bilişim, sözleşme süresince MÜŞTERİ web sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.

Temel Bilişim, MÜŞTERİ talep ettiği takdirde web sitesinde yapılacak güncellemeleri yapıp yapmayacağını kendisi karar verir. Yapılması durumunda ek ücret talep edebilir.

Temel  Bilişim, bu sözleşme çerçevesinde hizmet süresi uzatılan alan adının MÜŞTERİ’ye ait olduğunu kabul eder.

Temel  Bilişim, Domain hizmetinin MÜŞTERİ tarafından yönetilmesi durumunda, DNS değişikliklerinden ötürü oluşan kapanmalardan sorumlu değildir.

Mücbir Sebepler Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, Türk Telekom ve domain kayıt firmasından kaynaklanan teknik sorunlardır.

 

HİZMET SÜRESİ

Bu sözleşme, MÜŞTERİNİN Temel Bilişim sitesi üzerinden Web Sitesi siparişi vermesiyle başlar ve MÜŞTERİNİN seçtiği domain adı altında Web Sitesi’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder.

1 yıl sonunda sözleşme feshedilmemişse ve yıllık hosting ücreti MÜŞTERİ tarafından Temel Bilişim hesabına yatırılmışsa yenilenmiş sayılır.

 

ÜCRET VE ÖDEMELER

Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin tasarım, yazılım veya kiralama ücreti “www.temel.web.tr” adresinde yer alan üye paneli sayfamızda belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve MÜŞTERİNİN bu ücreti ptt, sanal pos kredi kartı, banka havalesi ile ödemesi sonucu hazır sistemlerde 1 gün, özel tasarım ve yazılımlarda web tasarım teklifinde belirtilen tarihte Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında MÜŞTERİDEN sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez.

Yıllık uzatım bedeli domain, hosting ve yazılım güncellemelerini kapsayan ücrettir.

 

SÖZLEŞMENİN FESHİ

MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların tasarımı ve güncellenmesi için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmelerden Temel Bilişim sorumlu tutulamaz.

MÜŞTERİNİN web sitesini sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde Temel Bilişim sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler MÜŞTERİYE iade edilmeyecektir.

Temel Bilişim, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitiminden en az 60 gün önceden e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili yeni içerik ve ödeme şartlarını gönderecektir. Yeni dönem için verilecek hizmetin içeriği, MÜŞTERİ tarafından olumsuz görüş bildirildiği takdirde, alınacak hizmetlere karşılıklı son verilebilecektir..

 

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.